Pomembno gonilo stroja, ki zahteva pozornost

NajOglasi.com

V današnjem času je konkurenčnost v poslovnem svetu vse hujša. Tudi na področju industrije se čedalje bolj zaostruje. Velik preskok iz stare v novodobno industrijo je bil s pojavom strojev in avtomatiziranega dela. Za delovanje različnih strojev v veliki meri skrbijo elektromotorji. Da stroji delujejo kot podmazani, pa za to poskrbi motorno olje. Brez enega ali drugega, ki oskrbujeta stroje, je v današnjem industrijskem svetu praktično nemogoče. Brez uporabe strojev pa nekonkurenčno in predrago, saj ročno delo vzame bistveno preveč časa kot si ga lahko vzamemo.

elektromotorji

V Sloveniji je kar precej industrijskega dela. Ker pa elektromotorji poganjajo v bistvu vse stroje, je zelo pomembno, da spremljamo njihovo delovanje. Potrebno je redno vzdrževanje in pregledovanje, da še pravi čas preprečimo morebitne škode, ki so lahko precej enormne. V kolikor pa vseeno pride do kakšnega problema ali okvare elektromotorja, se proces na tem delu ustavi, saj stroj na tem področju nima več pogona za svoje delovanje. V kolikor imamo na rezervi še kakšen takšen elektromotor, lahko relativno hitro popravimo stanje in vzpostavimo proizvodni proces, da začne zopet delovati. Če pa ne, pa lahko to traja kar precej časa, če ne celo več dni. Predstavljajte si kolikšne izgube lahko nastanejo zaradi tega.

Prav tako je zelo pomembno tudi motorno olje, ki oskrbuje stroje in drugo opremo za njihovo nemoteno delovanje. Za razliko od elektromotorja, lahko motornega olja sicer zmanjka in kljub temu lahko stroj deluje naprej. Vendar pa se kaj kmalu začnejo kazati problemi in škode, ki so nastale ob »suhem«, nenamazanem delovanju. Dlje ko je stroj brez motornega olja, večje bodo škodne posledice. Tako, da je bolje, da že preventivno preverjamo stanje motornega olja kot pa da moramo zaradi tega plačevati bistveno večje stroške popravila ali pa celo zamenjave celotnega stroja oz. opreme.