Pridobitev temeljne kvalifikacije koda 95

NajOglasi.com

Želite imeti izpit temeljno poklicno kvalifikacijo za voznike višjih kategorij (tovornih vozil in avtobusov), ki se drugače imenuje tudi koda 95? V kolikor je vaš odgovor da, se obrnite na spletno stran www.bb.si/program/bb-usposabljanje/koda-95. Dandanes je to drugi najbolj iskani poklic v Sloveniji. Vse več je poklicnih šoferjev, kateri morajo biti predvsem odogvorni in zbroni pri svojem delu, saj pri opravljanju svojega dela prevzemajo veliko odgovornost.

koda 95

Pri opravljanju usposabljanja koda 95 moramo vedeti, da moramo dopolnjevati določeno starost in da moramo imeti že opravljene določene vozniške izpite. Kdor želi opraviti usposabljanje koda 95 mora imeti prej pridobljene vozniška dovoljenja za C in E oz. D kategorije. Vsi novi vozniki tovornih vozil morajo pridobiti temeljno kvalifikacijo oz. koda 95, saj to določa nova zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu. Pridobijo jo na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo. Po uspešno opravljenem preizkusu za pridobitev temeljne kvalifikacije, voznik pridobi kodo 95 z vpisom v vozniško dovoljenje, ki velja 5 let. Pridobljeno temeljo kvalifikacijo se podaljšuje vsakih 5 let pred potekom veljavnosti. Po opravljenih rednih usposabljanjih se koda 95 podaljšuje. Usposabljanje pa obsega 35 ur ali vsako leto 7 ur.

Določeni vozniki pa so tudi oproščeni obveznega opravljanja pridobitve koda 95.

  • Vozniki, ki vozijo vozila uporabljena pri policiji, slovenski vojski, civilni zaščiti ali gasilcih.
  • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikavij in rednem usposabljanju.
  • Vozniki vozil, katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45km/h.
  • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.
  • Vozniki vozil, ki se uporabljajo pri nujnih primerih ali pa so namenjena reševalnim akcijam.
  • Vozniki vozil, ki prevažajo opremo ali material, katero voznik uporablja pri svojem delu in če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost.
  • Vozniki vozil, na katerih se opravljajo testne vožnje za tehniške izboljšave, popravila, vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila v uporabi.