Cena gradbenega nadzora je odvisna od več dejavnikov

cena gradbenega nadzora

Tudi vi razmišljate o gradnji lastne stanovanjske hiše ali pa kakšnega drugega zasebnega objekta, pa ne veste točno, kako se lotiti dela oz., kaj in koga vse potrebujete za kakovostno zgrajen objekt? V veliko pomoč pri vseh organizacijskih zadevah vam je lahko gradbeni nadzornik. Cena gradbenega nadzora ni enotna, saj je odvisna od več dejavnikov, zato se običajno določa individualno, seveda pa obstajajo priporočeni okvirji znotraj katerih naj bi se cene gibale.


Kdo je gradbeni nadzornik in kaj so njegove naloge?


Gradbeni nadzornik je lahko pravna ali fizična oseba, ki opravlja strokoven nadzor na gradbišču. Velja pa, da izvajalec gradbenih del, ki ima kvalificiranega nadzornika ne sme opravljati nadzora nad lastnimi deli.


Za začetek bo gradbeni nadzornik preveril, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, v naslednjih fazah pa bo bdel nad celotno izvedbo gradnje – preverjal bo kakovost materialov, izvedenih del, gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in še marsikaj. Skrbel bo tudi, da se objekt zgradi v dogovorjenem času. Gradbeni nadzor se sicer začne že pred začetkom gradnje, torej še preden se izdela projektna dokumentacija, če pa si ga do takrat še niste priskrbeli, ga morate zagotoviti najkasneje na dan, ko se začnejo pripravljalna dela na gradbišču.


Gradbeni nadzor sicer ni obvezen, sploh če se sami lotevate gradnje (enostavnih) objektov, je pa vsekakor priporočljiv pri gradnji vseh novih objektov, saj vam lahko močno olajša delo in prihrani veliko denarja in energije. Gradbeni nadzornik bo namreč poskrbel, da se boste izognili morebitnim težavam oz. napakam pri gradnji, pomagal vam bo tudi pri pogajanju z izvajalci, nadziral porabljeni material in vas ščitil pred nepotrebnim delom, ki bi vam ga morda želeli vsiliti nekateri izvajalci.


Cena gradbenega nadzora

cena gradbenega nadzora
Priporočena cena gradbenega nadzora je odvisna od osebnih kompetenc, opisa dela in področja dela ali funkcije.


Kot že omenjeno, cena gradbenega nadzora ni enotna, saj je odvisna od več dejavnikov. Pri določanju cene je potrebno upoštevati obsežnost gradnje, vrsto objekta, zahtevnost gradbenih del, kako kakovostno je izdelana projektna dokumentacija, kako kakovostni so izvajalci del, cena variira tudi glede na lokacijo gradnje in glede na pričakovanja naročnika – potrebujete le drugo mnenje, ali gre za celosten nadzor, reševanje nastalih težav itd. Da pa ne bi prihajalo do prevelikih odstopanj v cenah gradbenega nadzora pri različnih ponudnikih, je Inženirska zbornica Slovenije oblikovala priporočene cene.


Priporočena cena gradbenega nadzora je odvisna od osebnih kompetenc, opisa dela in področja dela ali funkcije. Tako v prvo skupino (z najnižjo urno postavko) uvrščamo gradbene nadzornike, ki samostojno opravljajo naloge, ki so jim poverjene, naloge pa zahtevajo posebno teoretično strokovno znanje in praktične izkušnje. Za tak nadzor boste odšteli 50–60 €/h. Za drugo skupino nadzornikov, ki samostojno opravljajo poverjeno zahtevno in odgovorno delo in tudi tu naloge zahtevajo posebno teoretično strokovno znanje in praktične izkušnje, boste odšteli 60–80 €/h. V tretjo skupino spada vodja nadzora, ki opravlja zelo zahtevno in odgovorno delo, ki mu je poverjeno samostojno, pri čemer naloge zahtevajo posebno teoretično strokovno znanje in praktične izkušnje; je redno in trajno pooblaščen za vodenje, usposabljanje in nadzor drugih zaposlenih, vodi pa tudi skupine zaposlenih iz drugih delovnih skupin. Tovrstno delo se vrednoti z 80–100 €/h. V zadnjo skupino pa spadajo nadzorniki, ki opravljajo zelo zahtevno delo – v skladu z navodili delodajalca nosijo veliko odgovornost, opravljajo izčrpavajoče delo in običajno vodijo skupine zaposlenih tudi iz drugih delovnih skupin. Zanje boste odšteli 100–130 €/h. Opozoriti pa je potrebno, da je lahko slabo izvedena projektna dokumentacija razlog za povišanje cene, saj mora v tem primeru gradbeni nadzornik »odigrati« še projektanta, kar mu vzame dodaten čas.


Kakšen nadzornik je dober nadzornik


Ko boste izbirali gradbenega nadzornika je pomembno, da najprej preverite njegovo (ustrezno) izobrazbo. Če boste namreč najeli nekoga, ki nima ustrezne izobrazbe, tvegate, da bo nadzor slabo opravljen, s tem pa bo slabša tudi kakovost izvedene gradnje. Upoštevati je potrebno tudi, koliko izkušenj ima gradbeni nadzornik, kako strokoven je, katere so njegove reference in kakšen je njegov način dela. Od vseh teh dejavnikov (in še kakšnega) je namreč odvisna kakovost gradnje.

cena gradbenega nadzora
Ko boste izbirali gradbenega nadzornika je pomembno, da najprej preverite njegovo (ustrezno) izobrazbo.


Gradbeni nadzornik je torej oseba, ki bdi nad celotno gradnjo in skrbi, da ne pride do kakšnih težav in nepredvidenih stroškov gradnje. Glede na različne dejavnike, med drugim tudi glede na zahtevnost gradnje, cena gradbenega nadzora variira, vseeno pa je Inženirska zbornica Slovenije oblikovala seznam priporočenih cen. Pri izbiri gradbenega nadzornika bodite pozorni na njegovo izobrazbo, kompetence, strokovnost, izkušnje ipd., saj vse to vpliva na samo kakovost zgrajenega objekta.