Kako izračunati obresti?

NajOglasi.com

Namen priporočil izračun obrestije da se izračun obresti poenoti in s tem pri bankah doseže večjo preglednost. Izračun obresti si lahko ogledate tudi na www.depoziti.si/izracun-obresti.html

Banke, za izračun obresti, štejejo dneve praviloma ob začetku obdobja in ob koncu obdobja za izračun obresti, kjer štejejo prvi dan, zadnjega pa ne. Pri izračunu se praviloma šteje število dni z dejanskim številom v letu. Na poljuben dan lahko obresti tudi zapadejo v plačilo, to se ne more zgoditi le ob sobotah, na dela prost dan ali pa ob praznikih čez celo leto. Izračun obresti se izvede tako, da se obresti od vsakokratnega stanja obračunajo po enačbi: o = (G*p*d)/L*100 ali pa  o = (G*pd)/100. o pomeni znesek obresti, L prikazuje število dni v letu, G je glavnica, d prikazuje število dni v določenem obdobju, p pa prikazuje letno obrestno mero. Tu pa obstajajo tudi razlike med hranilnicami in bankami, ne glede na to kakšni so predpisi za izračun obresti. Razlike se ponavadi pojavljajo tudi zaradi  roka vezave, kateri včasih ni enoten.

Pri izračunu obresti depoziti.si upošteva, da je med celotnimi obdobji vezave obrestna mera nespremenjena, na letnem nivoju morajo biti navedene vse obrestne mere, obdobje, med katerim je vezava sklenjena lahko poteče na nedelovni dan ali delovni dan. Vsi stroški, kateri nastajajo med trajanjem vezave depozita, so zaračunani po pravilniku banke.

Za izračun obresti se mora, po priporočilu Banke Slovenija, šteti samo koledarsko število dni, s tem, da upoštevamo tudi dneve v letu (K, 365/365). Poleg tega pa poznamo tudi dva druga načina, kako izračunati obresti. En oda načinov je da vse mesece računamo na 30 dni, za leto pa vzamemo, namesto 365 dni, 360. Drugi način pa je da tako kot pri prvem primeru vzamemo 360 dni, pri mesecih pa vzamemo dneve kot so po koledarju.

Ko sklenemo depozitno pogodbo moramo biti pozorni, če so pogoji ponudbe veljavni in kakšni so.